INICIIII CONCURS INSTAGRAM FESTA MAJOR DE MONTCADA I REIXAC 2018
ORGANITZEN: AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC I AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE MONTCADA I REIXAC (AFOTMiR)


BASES DEL CONCURS


1. OBJECTE I FINALITAT
L’objecte del concurs és implicar a la ciutadania en la Festa Major i promocionar la ciutat per mitjà de la participació en el concurs de fotografia durant els dies de Festa Major, utilitzant la xarxa INSTAGRAM per a tal finalitat.
Caldrà participar a través del hashtag: #concursfmmir18

2. PARTICIPANTS
Participació oberta a totes les persones, sense límit d’edat.
És imprescindible que el perfil del participant sigui públic.

3. TEMA
Actes de la Festa Major de Montcada i Reixac 2018.
Qualsevol fotografia que no hagi estat realitzada a la Festa Major 2018, no serà admesa a concurs.

4. OBRES
Cada autor podrà pujar un màxim de 2 fotografies.
Les fotografies es pujaran a INSTAGRAM abans de les 24 hores del dimarts 22 de maig.
No s’acceptaran fotografies etiquetades fora de la data establerta.

5. EL JURAT
El jurat estarà format per la Regidora de Cultura i Patrimoni, tècnics municipals i membres de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (AFOTMiR).
El veredicte es realitzarà a la seu de l’AFOTMiR (Centre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo; c. Alt de Sant Pere 73, a Montcada i Reixac) el divendres 25 de maig a les 18 hores, i estarà obert al públic.

6. PREMIS
Hi haurà 3 premis:
- 1r Premi: Una sessió fotogràfica d’estudi a la seu de l'AFOTMIR (en format digital, es lliurarà una selecció de les fotos realitzades, i a més, 4 impressions de mida màxima A2) i un val regal valorat en 200 €.
- 2n Premi: Val regal valorat en 150 €.
- 3r Premi: Val regal valorat en 100 €.
Els tres premiats tindran una subscripció gratuïta d'un any a l'AFOTMiR. 

7. GUANYADORS
Els guanyadors es notificaran el dissabte 26 de maig per mitjà d’INSTAGRAM.
Per acceptar el veredicte, els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització mitjançant l’adreça afotmir.festamajor@gmail.comen un termini màxim de 24 hores.
Una vegada acceptat el veredicte, els noms dels guanyadors es faran públics a la pàgina web i a les xarxes socials que utilitza l’Ajuntament de Montcada i Reixac i l’AFOTMiR.

8. EXPOSICIÓ I ENTREGA DE PREMIS
Les fotografies guanyadores s’exposaran a la seu de l'AFOTMiR (Centre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo; c. Alt de Sant Pere 73, a Montcada i Reixac)  de l'1 al 29 de juny de 2018.
L’entrega de premis es farà a la seu de l'AFOTMiR el mateix 1 de juny a les 18,30h.

9. DRETS SOBRE LES IMATGES
La titularitat dels drets morals i l’explotació de la propietat intel·lectual sobre les obres digitals pertany a l’autor. L’Ajuntament adquireix únicament els drets que s’especifiquen a continuació.
Els participants cedeixen, en règim de no exclusivitat, a l’Ajuntament de Montcada i Reixac i a l’AFOTMiR, les fotografies participants al concurs amb caràcter gratuït i amb finalitats exclusivament de difusió. I els drets de reproducció, comunicació publica i transformació de les obres digitals, únicament per a:
Reproduir les obres digitals, de forma total o parcial, en un suport digital per a incorporar-les a una base de dades electrònica, dret a emmagatzemar-les en centres servidors, així com el dret a realitzar qualsevol altra reproducció temporal necessària per a permetre assolir els objectius d’activitats promocionals de la ciutat.
La comunicació pública o posada a disposició, total o parcial, de les obres digitals, donant difusió per mitjà de qualsevol canal de comunicació digital o no: entre d’altres, les imatges publicades a Instagram amb el hashtag a dalt indicat, seran públiques al lloc web i a les xarxes socials que utilitzi l’Ajuntament de Montcada i Reixac i l’AFOTMiR, incorporar-les a publicacions en format paper, formar part de la difusió d’activitats promocionals per la ciutat, etc.
Transformar o adaptar l’obra digital, sigui directament o per mitjà de tercers, quan això es consideri necessari per adequar-la al format, imatge o aparença d’internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripció a internet.
Els participants han de garantir el compliment de l’apartat 10 i, en conseqüència, tenir plenes facultats per a participar en el present concurs i per no infringir cap dret de tercers, sigui la propietat industrial, intel·lectual, secret comercial o qualsevol altre.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Pujar les fotografies a Instagram amb el hashtag a dalt indicat, significa l’acceptació d’aquestes bases, així com que els organitzadors es puguin posar en contacte amb els guanyadors per mitjà de la fotografia.
Els noms dels guanyadors es podran fer públics als canals indicats anteriorment.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, un informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Montcada i Reixac ni de l’AFOTMiR.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
El participant al concurs manifesta i garanteix que és propietari del contingut publicat per mitjà d’Instagram i a la resta de canals de l’Ajuntament i l'AFOTMiR o en cas contrari tenen el dret d’atorgar els drets i les llicències pertinents; que la publicació i l’ús del seu contingut no violen, malversen ni infringeixen els drets de qualsevol tercer, incloent, sense limitació, els drets de privacitat, publicitat, d’autor, marca registrada, etc. i a respectar tota la normativa vigent de propietat intel·lectual i qualsevol altra aplicable a l’objecte d’aquestes bases.
L’organització no es fa responsable del contingut publicat, que només serà responsabilitat del concursant.
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram, que es poden consultar a www.instagram.com/legal/terms.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Millors fotos Abril "Imatge Projectada"

01               Toni Barbany               27,70 punts02               Torcuato Balboa               25,40 punts03     Rubén Sanz     25,10 puntsMillors fotos Abril "Monocrom"

01    Jesús Ángel Guzmán   28,40 punts02           Yolanda Luque             27,20 punts.03         Javier Checa           27,00 punts.


VISITES

Páginas vistas en total